Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) ne ait Rize Limanı, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayılı kararı çerçevesinde Limanın İşletme Hakkı verilmesi yöntemi ile ihaleye açılmış ve yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı kararına istinaden

  T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile 13.08.1997 tarihinde devri gerçekleşmiştir
     Rize Hakkında

  Rize'nin tarihi öncesi hakkında bilgilerimiz sınırlıdır. Yöreye hakim olan orman dokusu nedeniyle, Rize'nin tarih çağları ile ilgili bilgilere ışık tutacak arkeolojik bulgular da bu güne kadar ortaya çıkarılamamıştır. Rize'nin tarihi ancak komşu illerin ve bölgelerin tarihleri ile bağlantılı olarak ele alınabilmiştir.

  Rize ilinin adı ile ilgili olarak değişik görüşler ileri sürülmüştür; Yunanca pirinç anlamına gelen Rhisos, Rumca'da "RIZA" olarak dağ eteği anlamında kullanılmıştır. Osmanlıca'da ise "RİZE" ufak kırıntı, döküntü anlamındadır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki "Eriza" olan adının başındaki "e" sesinin düşmesi ile adaş olarak Rize için de kullanıldığı ifade edilmektedir.

                                                                         Devamı İçin Tıklayınız...
  Tehlikeli atık rehberini incelemek için tıklayın